Công ty TNHH Sản xuất Giầy và Nguyên Phụ Liệu Harco chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.3.2020