CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI THÔN TỬ DƯƠNG - XÃ LÝ THƯỜNG KIỆT - HƯNG YÊN

* Diện tích: 4.800m2

* Đỉnh mái cao 12m

* Có đầy đủ hệ thống PCCC và hệ thống thoát nước mặt