Công ty đã triển khai lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại 2 nhà xưởng giầy dép và phụ liệu. Nguồn năng lượng xanh này được sử dụng trực tiếp trong quá trình sản xuất để tạo ra các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường. Ngoài ra nguồn năng lượng dư được công ty chuyển trực tiếp lên điện lưới quốc gia.