CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG TẠI HƯNG YÊN

Diện tích: 4.800m2

Đỉnh mái cao 12m

Có đầy đủ hệ thống PCCC và hệ thống thoát nước mặt

http://harco.com.vn/public/upload/basic/2020-10-27%2006:50:43_Nh%C3%A0%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng.jpg