Công Ty cổ phần Cao Su Hà Nội
Địa chỉ: Số 59, Tổ 13, Thị Trấn Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. 
Điện thoại: +84 - 04 3764 0782/83 Fax: +84 - 04 3764 0756 
Địa chỉ web: http://harco.com.vn