Chính sách chất lượng của Harco

Vì lợi ích của khách hàng, Công ty và người lao động. Chúng tôi cam kết:

1. Không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

2. Thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Tạo mọi điều kiện để người lao động được tham gia quá trình đào tạo, cải tiến liên tục nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập.

DỰ ÁN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Đọc tiếp
Công ty TNHH Sản xuất Giầy và Nguyên Phụ Liệu Harco
Đọc tiếp
HARCO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MỚI HARCOSA
Đọc tiếp