Chính sách chất lượng của Harco

Vì lợi ích của khách hàng, Công ty và người lao động. Chúng tôi cam kết:

1. Không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

2. Thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Tạo mọi điều kiện để người lao động được tham gia quá trình đào tạo, cải tiến liên tục nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập.

Công văn của Hội da giày Hà Nội gửi các doanh nghiệp
Đọc tiếp
Sân bay Tân Sơn Nhất phải nâng cấp từ wifi đến dịch vụ ăn uống
Đọc tiếp