Giầy nữ. Đế ép cao su. Dải cỡ 35-41

Sản phẩm được xem cùng: