- Làm các công việc trên chuyển sản xuất giày: cắt, may, gò, cán, phụ liệu,... ép đế cao su, sản xuất tấm trải sàn,...