Biểu mẫu phiếu đăng ký ở cuối bài viết

 

 

 

Các doanh có thể tải Biểu mẫu phiếu đăng ký hội viên tại ĐÂY